Duurzaam ondernemen – Green Globe en meer

Het Ambassade Hotel, dat altijd op zoek is naar het bieden van de hoogste kwaliteit aan zijn gasten, is zich er zeer van bewust dat kwaliteit en duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Duurzaam ondernemen is dan ook een speerpunt van het hotelbeleid.

Twee jaar geleden ontving het Ambassade Hotel het Green Globe Certifi caat, een pluim voor de ‘groene’ maatregelen die waren genomen. Maar daarmee eindigen de ambities niet. Het Ambassade Hotel maakt deel uit van de Koplopersgroep Circulaire Hotels, een groep van twaalf hotels die op verzoek van de gemeente Amsterdam de kansen voor een circulaire bedrijfsvoering verkent. In dit kader is de footprint van het hotel berekend en zijn aan de hand daarvan aanbevelingen gedaan. Op het gebied van energieverbruik, voedsel, meubilair en wasgoed is nog veel winst te behalen. En hoewel afval maar een relatief klein deel uitmaakt van de totale footprint, luidt ook hier het credo: afval bestaat in de toekomst niet meer, alles is een grondstof en maakt deel uit van de kringloop.

De circulaire klus zal niet zomaar zijn geklaard, maar de kracht zit hem in samenwerking.

Als hotels samen circulair inkopen en afval als grondstof beschouwen, kan de Amsterdamse hotelbranche een voortrekkersrol vervullen bij het duurzaam maken van de stad.